type 9

 
 • Voor kinderen van 6 tot 13 jaar...met een autismespectrumstoornis (ASS) en(rand)normale begaafdheid
die omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften niet meer kunnen aansluiten bij het gewoon onderwijs
 
 • binnen type 9 bieden we 2 settings aan:
 1. geïntegreerde werking: de kinderen sluiten aan in een klas basisaanbod en krijgen een auti-vriendelijke aanpak
 2. auti-klas: een structuurklas met een auti-gerichte aanpak

 

 • In onze werking op maat leggen we volgende accenten:
 •  
  • geïntegreerde aanpak
  • veilige leeromgeving
  • voorspelbaarheid, verduidelijking en structuur
  • sociale vaardigheidstraining
  • schoolse vaardigheden
  • werkhouding
  • relaxatie
  • extra aandacht voor spel en vrije tijd