Groep 5

Een ‘brug’jaar naar het secundair waarin de leerlingen getraind worden op specifieke vaardigheden, nodig voor een goed verloop in het secundair onderwijs:

- zelfstandigheid

- verantwoordelijkheid nemen

- zelfkennis

- structureren

- studeren