dag van de directeur

Directeur Kurt Bisschop werd in de bloemetjes gezet. Hij werd -wegens praktische omstandigheden- een dagje eerder bedankt. De leerlingen brachten verschillende momenten van de dag kleine geschenkjes en verwenpakketjes ....