Andere leerkrachten

vakleerkrachten en ondersteuning:

Els Verkarre (ondersteuning schoolverlaters en autiwerking Groenhove)

Heidi Desopper (ondersteuning autiwerking Groenhove)

Sofia Bommers (wo-leerkracht centrum)

Martine Carrette (ondersteuning centrum)

 

Lichamelijke Opvoeding:

Bart Demeulenaere

Hilde Debever

 

Techniek (STEM) en ICT:

Chris Dewaele

Muziek:

Wim Dejonghe