Andere leerkrachten

  

Vakleerkrachten:      
Sofia Bommers

Niek Dewaele

Chris Dewaele

Heidi Desopper

Martine Carrette

Janique Lacombe

Erwin Leenkneght

LO-leerkrachten:
Hilde Debever
Bart Demeulenaere

ICT-ondersteuning:
Chris Dewaele

muziekleerkracht:

Wim Dejonghe